سلام...با عرض معذرت به خاطر غيبت يک ماهه...امتحان و ماموريت و کار و فيلم و تئاتر و .... خلاصه اصلا نتونستم بيام و آپديت کنم... ببخشيد 03.gif

و اما ادامه ماجرا:

براي پي بردن به علت اين امر ، بايد به منابع و در درجه نخست به انجيلهاي چهارگانه كتاب مقدس مسيحيان نگريست ، كه شرح و تفصيل خود مسيحيان است از زندگي و انديشه هاي بنيادگذار خود. كتاب مقدس مجموعه اسناد و مداركي است كه مذاهب مسيحي و يهودي آنها را مبين كلام خدا مي پندارند ، و به عهد عتيق ، ملحقات و عهدجديد بخش بندي شده است . عهد عتيق مركب از كتابهائي است كه يهوديان قبول دارند : عمدتاً تورات موسي (يعني پنج كتاب يا فصل نخست عهد عتيق ) و نوشته هاي پيامبران . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كليساي مسيحي نيز عهد عتيق را معتبر مي شناسد و عهد جديد را (عمدتاً مشتمل بر انجيلها و نامه ها ) بدان افزوده است كه زندگي ، مرگ و تجديد حيات عيسي ، و تعليمات پولس و ديگر واعظان اوليه مسيحيت را نقل مي كند . ملحقات عبارت از كتابهاي گوناگوني است كه اعتبار آنها بيشتر از عهد عتيق و عهد جديد محل ترديد است . همه كتابهائي كه در روزهای آينده به آنها اشاره رفته در كتاب مقدس يافت مي شوند .

در ادامه به بررسي دقيق تر كتاب مقدس مي پردازم . انجيلهاي چهارگانه (واژه انجيل به معناي بشارت است ) احتمالاً در دهه های اخر سده يكم ميلادي به يوناني نوشته شدند . كهن ترين نسخه خطي باقيمانده و بالسنبه وزين به سده چهارم تعلق دارد ، اگر چه قطعه هائي از زمان هاي پيشين نيز وجود دارد . از اين چهار انجيل آن كه <به روايت مرقس> عنوان دارد هم موجزترين است و هم به اعتقاد بيشتر محققان پيش از بقيه نوشته شده است .

مندرجات اين انجيل را مشروحتر از سه تاي ديگر نقل مي كنم تا خوانندگاني كه با كتاب مقدس آشنائي ندارند ، از تصوير مسيحيت از عيسي آگاهي نسبتاً كاملي بدست آوردند و مضمون اصلي آن را هم در ضمن نشان بدهم . از نظر مرقس اين مضمون پاسخ به پرسش عيسي كه بود ؟  است .

 

روز بعد انجيل به روايت مرقس را خواهم نوشت.

بزودی نيز در کنار اين تحقيق ميخواهم قسمتی را در وبلاگ بگشايم که در بردارنده اخبار هنری سينما و تئاتر روز خواهد بود...و شايد هم کنسرت های موسيقی.

 

منتظر نظرهاتون خواهم بود.

/ 2 نظر / 31 بازدید
فيونا

مهدی عزيز سلام. خوشحالم که اولين سلام از آن من شد. مطالب جالبی می نويسی.اميدوارم بی وقفه بتوانی مطالبت را ادامه دهی. بی صبرانه منتظر قسمت هنری وبلاگت هستم.قربانت می روم. فيونا